Festlokaler Uppsala

Uppsala Social Club

Vaksalagatan 12